Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Ghiduri/Manuale

Institutional Virtual Asset Service Providers and Virtual Assets Risk Assessment Guide

Annual Report 2021/2022 Egmont Group of Financial Intelligence Units

EBA REPORT ON ML/TF RISKS ASSOCIATED WITH PAYMENT INSTITUTIONS

GHID PRIVIND INDICATORI DE SUSPICIUNE ȘI TIPOLOGII DE SPĂLARE A BANILOR ÎN DOMENIUL CRIPTO-ACTIVELOR

NORTON ROSE FULBRIGHT Reglementarea în întreaga lume - Registrele de proprietate efectivă - martie 2023

FATF - Supravegherea bazata pe risc

Guidelines on fighting money laundering and terrorist financing for the European online gambling sector

FATF REPORT-Countering Ransomware Financing-POTENTIAL RISK INDICATORS-March 2023

FATF REPORT-Money Laundering and Terrorist Financing in the Art and Antiquities Market-February 2023

FATF REPORT-Terrorist Financing-Risk Assessment Guidance-July 2019

Countering Ransomware Financing Potential Risk Indicators

Money Laundering Terrorist Financing Art Antiquities Market

Terrorist Financing Risk Assessment Guidance

FATF (2023), Orientări privind proprietatea beneficiarilor pentru persoanele juridice, FATF, Paris

Human Trafficking and Modern Slavery guidance and typology report for Moldova and Romania

Raport de orientări și tipologii privind traficul de ființe umane și sclavia modernă în Moldova și Romania

Ghidul actualizat pentru o abordare bazată pe risc a activelor virtuale și a furnizorilor de servicii de active virtuale - EN

Recomandarile FATF - Standardele internaționale privind combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și proliferării

Ghid dezvoltatori imobiliari

Ghid de identificare a beneficiarilor reali

Ghid comun privind factorii de risc emis în temeiul articolelor 17 și 18 alineatul (4) din Directiva (UE) 2015/849 cu privire la măsurile de precauție simplificată și sporită privind clientela și factorii pe care instituțiile de credit și cele financiare trebuie să îi aibă în vedere atunci când evaluează riscul de spălare a banilor și de finanțare a terorismului asociat relațiilor de afaceri individuale și tranzacțiilor ocazionale

Ghid pentru combaterea spălării banilor destinat judecătorilor şi procurorilor

Eforturile UE de combatere a spălării banilor în sectorul bancar sunt fragmentate, iar punerea în aplicare este insuficientă - Raport Special al Curtii de Conturi Europene

Recomandari dedicate entităților raportoare în vederea identificarii situatiilor ce reprezinta risc de asociere cu un caz de tip LAUNDROMAT

ORDIN aprobare si GHID privind criteriile si regulile de ercunoastere a situatiilor de risc ridicat sau scazut de spalare de bani si/sau finantare a terorismului

Ghid privind indicatorii de suspiciune si tipologii de spălare a banilor

Investigarea fraudelor intracomunitare

Emerging-Terrorist-Financing-Risks

Money Laundering and Terrorist Financing Vulnerabilities of Legal Professionals

GML-TF-risks-vulnerabilities-associated-with-gold

Money Laundering Through the physical transportation of cash

Risk of terrorist abuse in non-profit organisations

Ghid tranzacții suspecte

Ghidul de Tranzacții Suspecte și Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului sunt rezultatele unei extinse și strânse cooperări între Oficiul Național, partenerii săi din Italia, Ministerul Economiei și Finanțelor și Ufficio Italiano dei Cambi, precum și instituțiile românești implicate. Ghidul și Manualul au fost distribuite și prezentate în toată țara, unei categorii largi de instituții și entități raportoare, conform prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Manualul de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor și Finanțării Terorismului

Manual privind abordarea pe baza de risc și indicatori de tranzactii suspecte

11 FATF SRIX BPP SRVIII October 2002

International BPP Detecting and Preventing illicit cross-border transportation SR IX COVER 2012-february 2005

ML through Remittance and Currency Exchange Providers-june 2010

MONEYVAL(2010)9_Typ_Insurance_final-30 septembrie 2010

RBA ML and TF-june 2007