Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Purchases

 

05.07.2024

- Anunț publicitate SEAP servicii testare psihologică actualizat

- Anunț publicitate SEAP servicii testare psihologică

- Caiet de sarcini testare psihologică


03.07.2024

- Anunț publicitate servicii expertize SIIAI


11.04.2024

- ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI


14.09.2023

- ANUNȚ DE CONSULTARE A PIEȚEI

- Specificații tehnice

- Raport consultare piața


06.04.2023 SERVICII DE EMITERE ȘI LIVRARE VOUCHERE DE VACANȚĂ PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU ANGAJAȚII ONPCSB

- Anunț publicitate SEAP

- Documentatie achiziție


13.02.2023 ACHIZITIE CARTUSE TONER ORIGINALE PENTRU IMPRIMANTE

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achiziție


13.02.2023 ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE

- Anunț publicitate SEAP

- Documentatie achiziție


03.02.2023 ACHIZITIE SERVICII PAZA SI CONTROL ACCES 24/24 LA OBIECTIVUL ONPCSB IN PERIOADA 01 MARTIE-31 DECEMBRIE 2023

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achizitie


13.01.2023 ACHIZIȚIE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PT SALARIATII ONPCSB IN ANUL 2023

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achizitie


20.12.2022 ACHIZIȚIE SERVICII TESTARE PSIHOLOGICA PE ANUL 2023

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achizitie


09.12.2022 ACHIZIȚIE ECHIPAMENTE HARDWARE

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achizitie


07.11.2022 SERVICII MUTARE MOBILIER, ECHIPAMENTE, DOCUMENTE, INCLUSIV SERVICII DE TRANSPORT PT. ONPCSB

- Anunt publicitate SEAP

- Documentatie achizitie


28.07.2022 ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SROL

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie


15.06.2022 ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SROL

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie

Raspuns consolidat


15.06.2022 ACHIZITIE SERVICII MONITORIZARE MEDIA

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie

Raspuns consolidat


25.05.2022 ACHIZITIE PUBLICA SERVICII MENTENANTA SITE WEB ONPCSB

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie


25.05.2022 Anunt de publicitate având ca obiect închirierea unui spațiu într-o clădire de birouri existentă

Anunt publicitate

Documentatie de atribuire

FORMULARE SEDIU - editabile (docx)

Raportul procedurii de atribuire


21.04.2022 Anunt de publicitate având ca obiect închirierea unui spațiu într-o clădire de birouri existentă

Descarcare anunt

Norme procedurale

Documentatie de atribuire

Documentatie de atribuire - formulare editabile (docx)

Raportul procedurii de atribuire


08.04.2022 ACHIZITIE PUBLICA SERVICII EMITERE SI LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT ELECTRONIC PENTRU ANGAJATII ONPCSB

Descarcaree documentatie


14.03.2022 ACHIZITIE PUBLICA SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SROL

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie


11.03.2022 ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE ORIGINALE PENTRU IMPRIMANTE

Anunt publicitate SEAP

Documentatie achizitie


09.03.2022 Achizitie servicii intocmire nomenclator arhivistic confirmat de arhivele nationale, prelucrare arhivistica si legatorie si ordonare cronologica a documentelor

Anunt publicitate SEAP

Documentatie servicii prelucrare arhivistica

Strategia de contractare

Raportul procedurii de atribuire


09.03.2022 ORDIN privind aprobarea unei Proceduri proprii pentru achizitia de servicii prevazute in Anexa 2 la Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare 

18.03.2022 Raspuns consolidat solicitari clarificari

Caiet de sarcini PRELUCRARE ARHIVISTICA
 
Formulare PRELUCRARE ARHIVISTICA

22.03.2022 Clarificari


23.02.2022 Achizitie servicii de închiriere a unui spațiu în cadrul unui imobil, dotat cu utilităţi si spaţii de parcare, cu destinaţie de sediu administrativ necesar funcţionării Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, inclusiv asigurarea serviciilor de mentenanţă/întreţinere


18.01.2022 ACHIZITIE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII PENTRU SALARIATII ONPCSB IN ANUL 2022


18.01.2022 ACHIZITIE PUBLICA SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES LA SEDIUL ONPCSB IN PERIOADA 01 FEBRUARIE - 31 DECEMBRIE 2022


25.10.2021 ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE ORIGINALE PENTRU IMPRIMANTE - OCTOMBRIE 2021


18.10.2021 ACHIZITIE SISTEM INFORMATIC INTEGRAT DE ANALIZA A INFORMATIILOR

17.08.2021 - ACHIZITIE SERVICII TRADUCERE


- Anunț
- Caiet de sarcini


17.08.2021 ERATA LA CAIETUL DE SARCINI privind serviciile de inchiriere a unui spatiu in cadrul unui imobil, dotat cu utilitäti necesar desasurArii activitátii unor structuri din cadrul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spülárii Banilor, inregistrat sub nr.4071/11.08.2021

11.08.2021 Documentatie atribuire a procedurii de selectie de oferte - instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini, formulare si model de contract

19.06.2021 Documentatie atribuire procedura selectie de oferte -instructiuni pentru ofertanti, caiet de sarcini, formulare si model contract

03.06.2021 ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SROL SI ASISTENTA TEHNICA SITE ONPCSB

20.04.2021 ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA IT SI ELABORARE CAIET SARCINI

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE ORIGINALE PENTRU IMPRIMANTE - APRILIE 2021

ACHIZITIE PUBLICA PIESE DE SCHIMB ORIGINALE IMPRIMANTE - APRILIE 2021

ACHIZITIE PUBLICA SERVICII MEDICINA MUNCII PENTRU SALARIATII ONPCSB IN ANUL 2021

ACHIZITIE PUBLICA SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES LA SEDIUL ONPCSB IN PERIOADA 01 MAI - 31 DECEMBRIE 2021

15.03.2021 ACHIZITIE SERVICII CONSULTANTA IT SI ELABORARE CAIET SARCINI

ACHIZITIE PUBLICA SERVICII DE TRADUCERE DECEMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE ORIGINALE IMPRIMANTE DECEMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA Rafturi metalice pentru arhiva NOIEMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA Panouri plexiglas OCTOMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA Sistem videoconferinta OCTOMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA TONERE IMPRIMANTE OCTOMBRIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA PIESE DE SCHIMB IMPRIMANTE AUGUST 2020

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE IMPRIMANTE AUGUST 2020

ACHIZITIE PUBLICA VOUCHERE DE VACANTA IUNIE 2020

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE IMPRIMANTE MAI 2020

ACHIZITIE PUBLICA PRESTARI SERVICII DE PAZA 2020

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII 2020

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE IMPRIMANTE FEBRUARIE 2020

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB

RELUARE PROCEDURA ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB OCTOMBRIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB OCTOMBRIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM RAPORTARE SI SITE ONPCSB MAI 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII TIPARIRE-LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT HARTIE MAI 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE IMPRIMANTE APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA PIESE DE SCHIMB IMPRIMANTE APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB MARTIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA PRESTARI SERVICII DE PAZA MARTIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE OCTOMBRIE 2018 - CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE RAFTURI PENTRU ARHIVA - CAIET DE SARCINI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA UPS-uri

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE IMPRIMANTE SI UPS-uri - CAIETE DE SARCINI

ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM RAPORTARE SI WEBSITE ONPCSB

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE IMPRIMANTE IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA PRESTARI SERVICII DE PAZA IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB IANUARIE 2018

LICITATIE SERVICII SUPORT TEHNIC ORACLE DATABASE OCTOMBRIE 2017

LICITATIE ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE SEPTEMBRIE 2017

LICITATIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE SEPTEMBRIE 2017

ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SISTEM RAPORTARE ON-LINE

ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE - IUNIE 2017

ACHIZITIE SERVICII MEDICINA MUNCII

ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE

ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE

ACHIZITIE PUBLICA DE HARTIE ALBA COPIATOR A4

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES LA SEDIUL O.N.P.C.S.B.

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA HARTIE COPIATOR A4

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE SISTEM DESKTOP

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE SWITCH

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE LICENTE

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE LICENTE SO

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE AUTOTURISME NOI

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA FURNIZARE HARTIE COPIATOR
 
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de servicii de paza al sediului ONPCSB. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro, pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam invitatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de servicii de paza al sediului ONPCSB"

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de servicii paza sediu ONPCSB
 
In perioada aprilie-mai 2012, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de imprimante. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro, pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de imprimante"

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de imprimante
 
In perioada aprilie-mai 2012, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica a unui numar de 2 de aparate pentru aer conditionat. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro , pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de "aparate pentru aer conditionat".

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de aparate pentru aer conditionat