Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Myanmar/Birmania

Uniunea Europeana

 

Decizii adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

DECIZIA (PESC) 2023/2788 A CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

NOTĂ DE INFORMAȚII A SERVICIILOR COMISIEI în legătură cu anumite listări în temeiul Deciziei 2013/184/PESC a Consiliului și al Regulamentului Consiliului (UE) nr. 401/2013  din 2 mai 2013 privind măsuri restrictive în ceea ce privește Myanmar/Birmania

ANEXA II

• DECIZIA (PESC) 2023/1502 A CONSILIULUI din 20 iulie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2023/887 A CONSILIULUI din 28 aprilie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2023/380 A CONSILIULUI din 20 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2023/380 A CONSILIULUI din 20 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2022/2178 A CONSILIULUI din 8 noiembrie 2022 privind modificarea Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2022/669 A CONSILIULUI din 21 aprilie 2022 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2022/243 A CONSILIULUI din 21 februarie 2022 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2021/1000 A CONSILIULUI din 21 iunie 2021 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• DECIZIA (PESC) 2021/711 A CONSILIULUI din 29 aprilie 2021 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2020/563 A CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2019/678 A CONSILIULUI din 29 aprilie 2019 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2018/2054 A CONSILIULUI din 21 decembrie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2018/1126 A CONSILIULUI din 10 august 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2018/900 A CONSILIULUI din 25 iunie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA (PESC) 2018/655 A CONSILIULUI din 26 aprilie 2018 de modificare a Deciziei 2013/184/PESC privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei

• DECIZIA 2013/184/PESC A CONSILIULUI din 22 aprilie 2013 privind masuri restrictive impotriva Myanmar/Birmaniei si de abrogare a Deciziei 2010/232/PESC

 

Regulamente adoptate de Consiliul Uniunii Europene

 

REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/2789 AL CONSILIULUI din 11 decembrie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania 

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/1497 AL CONSILIULUI din 20 iulie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/886 AL CONSILIULUI din 28 aprilie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/378 AL CONSILIULUI din 20 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2023/378 AL CONSILIULUI din 20 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/2177 AL CONSILIULUI din 8 noiembrie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTE REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/662 AL CONSILIULUI din 21 aprilie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2022/239 AL CONSILIULUI din 21 februarie 2022 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL (UE) 2022/238 AL CONSILIULUI din 21 februarie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2021/998 AL CONSILIULUI din 21 iunie 2021 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2021/706 AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2021 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive avand in vedere situatia din Myanmar/Birmania

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2020/562 AL CONSILIULUI din 23 aprilie 2020 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2019/672 AL CONSILIULUI din 29 aprilie 2019 privind punerea in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/2053 AL CONSILIULUI din 21 decembrie 2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/1117 AL CONSILIULUI din 10 august 2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL DE PUNERE IN APLICARE (UE) 2018/898 AL CONSILIULUI din 25 iunie 2018 de punere in aplicare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL (UE) 2018/647 AL CONSILIULUI din 26 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 401/2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei

• REGULAMENTUL (UE) NR. 401/2013 AL CONSILIULUI din 2 mai 2013 privind masuri restrictive instituite impotriva Myanmar/Birmaniei si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 194/2008