Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Sesiuni de instruire - aprilie 2024

Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor anunță organizarea sesiunilor de instruire on-line, pentru următoarele entităţi raportoare care intră sub incidenţa Legii 129/2019, cu modificările și completările ulterioare, conform art. 5 alin (1):

Nr.

Sesiuni organizate pentru

Data și ora

Inregistrează-te

1

Furnizori de servicii pentru societăți sau fiducii, alții decât cei prevăzuți la art. 5 alin. (1) lit. e) și f) din Lege 03 aprilie 2024, ora 10:00

ONPCSB

2

Entități care desfășoară efectiv activitățile menționate la art. 5 alin. (1) lit. e) din Lege conform codului CAEN 7022 - consultanta pentru afaceri si management 09 aprilie 2024, ora 10:00

ONPCSB

3

Experți contabili și contabili autorizați înregistrați la Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România 16 aprilie 2024, ora 10:00

Inscrierea la sesiunea de instruire se realizeaza prin link-ul de conectare furnizat de CECCAR

4

Auditori financiari înregistrați la Camera Auditorilor Financiari din România 18 aprilie 2024, ora 10:00

ONPCSB
cu participarea
CAFR

Link-urile de conectare vor fi comunicate în baza înregistrării online.

La încheierea sesiunii, cursanții vor primi prin e-mail o confirmare de participare.

Relații suplimentare la: tel. 021 315 79 60, instruiri@onpcsb.ro