Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Avertizor de interes public

Cadrul general în materia Avertizorului în interes public a fost reglementat prin Legea nr. 361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public, publicată în Monitorul Oficial nr. 1218/19 decembrie 2022.
Potrivit art. 3 pct. 7 din Legea nr.361/2022, avertizorul în interes public este definit ca fiind acea “persoana fizică care efectuează o raportare sau divulgă public informaţii referitoare la încălcări ale legii, obţinute în context profesional;”
Legea nr.361/2022 privind protecţia avertizorilor în interes public a fost creată cu scopul de a proteja persoanele care raportează încălcări ale legii, oferindu-le inclusiv măsuri reparatorii în cazul în care suferă represalii ca urmare a
raportărilor.


Legea avertizorilor vizează doar fapte care constau într-o acțiune sau inacțiune care constituie nerespectări ale dispozițiilor legale prevăzute în anexa nr. 2 din Legea nr. 361/2022, care privesc domenii cum ar fi:

• achizițiile publice;
• serviciile, produsele și piețele financiare, prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului;
• protecția consumatorilor;
• protecția vieții private și a datelor cu caracter personal și a securității rețelelor și sistemelor informatice, etc.


Legea se mai referă și la:


• încălcări care aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene (cum sunt menționate la art. 325 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și cum sunt detaliate în măsurile relevante ale Uniunii Europene);
• încălcări referitoare la piața internă (menționate la art. 26 alin. (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene), inclusiv încălcări ale normelor Uniunii Europene în materie de concurență și de ajutoare de stat, precum și încălcări referitoare la piața internă în ceea ce privește actele care încalcă normele privind impozitarea societăților sau mecanismele al căror scop este obținerea unui avantaj fiscal ce contravine obiectului sau scopului dreptului aplicabil în materie de
impozitare a societăților, ce reprezintă abateri disciplinare, contravenții sau infracțiuni, sau care contravin obiectului sau scopului legii.


Modalități de raportare privind încălcări ale legii:


Potrivit cadrului legal, persoanele care raportează încălcări ale legii, care s-au produs sau care sunt susceptibile să se producă în cadrul autorităților, instituțiilor publice, altor persoane juridice de drept public, precum și în cadrul persoanelor
juridice de drept privat, au la dispoziție următoarele modalități de raportare:


✓ în format electronic, adresa de e-mail este: avertizor.integritate@onpcsb.ro ;
✓ prin intermediul serviciilor poștale la adresa Oficiului din Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 22, sector 5, București.


Sesizările de avertizare vor fi preluate și înregistrate exclusiv de persoanele cu atribuții în acest sens, cu respectarea strictă a prevederilor referitoare la protecția datelor cu caracter personal.