Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Decalare termen Ordin nr.191/2023

În Monitorul Oficial nr. 1003 din data de 3 noiembrie 2023 a fost publicat Ordinul Președintelui ONPCSB nr. 261/3.11.2023 prin care termenul de la care entitățile raportoare au obligația de a transmite rapoartele în noul sistem informatic a fost prorogat până pe data de 22 noiembrie 2023.

În acest context, calendarul activităților în perioada 3-22 noiembrie este următorul:

3-20 noiembrie: sistemul nou este disponibil spre testare; ONPCSB va răspunde întrebărilor de clarificare adresate;

20 noiembrie, la sfârșitul zilei: testarea este încheiată, datele de test sunt eliminate din sistem;

21 noiembrie: sistemul nou este deschis spre înregistrare;

22 noiembrie: toate rapoartele vor fi transmise prin noul sistem informatic;

Până pe data de 21 noiembrie inclusiv, rapoartele vor fi transmise prin sistemul actual, care se va închide la sfârșitul acestei zile.