Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO

Obligațiile entităților raportoare

Obligațiile entităților raportoare

Sancțiuni internaționale

Sancțiuni internaționale

Combaterea finanțării terorismului

Combaterea finanțării terorismului

Tipologii

Tipologii

Achiziții

Achiziții

Carieră

Carieră

Istoric anunț angajare

 

Anunț/Rezultate concursuri
DTIBDS (CENRASM*/CASM**)/ DJMRP (SLC/SLAM) DTIBDS (STI***)
Anunț organizare concurs aprilie-mai 2023 pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar din cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică și a Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul Anunț organizare concurs aprilie-mai 2023 pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar din cadrul STI - Direcția Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică
Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat, în perioada aprilie - mai 2023, pentru ocuparea postului vacant de analist financiar în cadrul Direcției Tehnologia Informației, Baze de Date și Statistică și a Direcției Juridice, Metodologie și Relația cu Parlamentul Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar în cadrul DTIBDS-STI

Rezultatele probei scrise desfășurate în data de 09.05.2023 la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar din cadrul DJMRP-SLC și DTIBDS-CASM și DTIBDS-CENRASM

REZULTATE LA PROBA SCRISĂ desfășurată în data de 04.05.2023 pentru ocuparea postului vacant de analist financiar gradul I în cadrul DTIBDS-STI

ANUNȚ EFECTUARE TESTARE PSIHOLOGICĂ ANUNȚ EFECTUARE TESTARE PSIHOLOGICĂ
ANUNȚ privind desfășurarea interviului în data de 15.05.2023

REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ pentru candidatul participant la concursul organizat în cadrul ONPCSB pentru ocuparea postului vacant de analist financiar gradul I din cadrul DTIBDS - STI

ANUNȚ REZULTAT TESTARE PSIHOLOGICĂ

ANUNȚ REZULTAT PROBĂ PRACTICĂ desfășurată în data de 10.05.2023

ANUNȚ privind desfășurarea interviului în data de 15.05.2023

REZULTATUL INTERVIULUI desfășurat în ziua de 16.05.2023 pentru ocuparea postului vacant de analist financiar gradul I în cadrul DTIBDS-STI

Rezultatele probei interviului desfășurate în data de 15.05.2023 la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar din cadrul DJMRP-SLC, DTIBDS-CASM și DTIBDS-CENRASM

Rezultatele finale ale concursului desfășurat, în perioada aprilie-mai 2023, pentru ocuparea postului vacant de analist financiar gradul I din cadrul DTIBDS-STI

Rezultatele finale ale concursului desfășurat, în perioada aprilie-mai 2023, pentru ocuparea posturilor vacante de analist financiar din cadrul DJMRP-SLC, DTIBDS-CASM și DTIBDS-CENRASM

 

 

*CENRASM-Compartiment Evaluarea Națională a Riscului, Analiză Strategică și Metodologie

**CASM-Compartiment de Analiză Statistică și Monitorizare

***STI-Serviciul Tehnologia Informației