Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor - FIU RO
  • Home News Informații cu privire la modul de completare a rapoartelor și a anexelor aferente acestora - Ordinul 191/2023

Obligations of the reporting entities

Obligations of the reporting entities

International sanctions

International sanctions

Combating terrorist financing

Combating terrorist financing

Tipologies

Tipologies

Acquisitions

Acquisitions

Career

Career

Informații cu privire la modul de completare a rapoartelor și a anexelor aferente acestora - Ordinul 191/2023

Informații cu privire la modul de completare și de transmitere a rapoartelor și a anexelor aferente acestora, prevăzute în Ordinul Președintelui nr. 191/2023 privind aprobarea formei și conținutului rapoartelor prevăzute la art. 6 și 7 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare și a metodologiei de transmitere a acestora :

-  Pentru orice ER, în cazul unui RTS având client o persoană juridicăla selectarea temeiului legal art. 11(9), datele despre beneficiarul real și reprezentantul legal se completează în măsură în care sunt disponibile entității raportoare;

- Pentru ER de tip Bancala selectarea temeiului legal 11(9), rulajele se anexează în măsură în care acestea există;

În rulajul bancar anexă la RTS, în situația în care în “Tipul operațiunii” este “card”, completarea coloanei “Nume/ Denumire ordonator/ beneficiar” va fi facultativă pentru o perioada limitată de timp (până la 31.12.2023) și ulterior, obligatorie;

-  În rulajul bancar anexă la RTS, în situația în care “Tipul operațiunii” este “card”, coloanele “Bancă ordonator/ beneficiar” și “IBAN ordonator/ beneficiar” vor fi completate în măsură în care informațiile sunt disponibile entității raportoare;

În rulajul bancar anexă la RTS, în situația în care informația pentru completarea coloanei  “Detalii/ explicații operațiuni” nu este disponibilăaceastă coloana se va completă cu valoarea “Nu există detalii / explicații”;

Introducerea unui nou tip de document de identitate în Nomenclator Tip_document_identitate.xlsx, respectiv “alt tip document de identitate”;

- ONPCSB are ca prioritate în perioada următoare implementarea funcției de upload RTS în PORTAL în vederea reducerii timpului de completare și transmitere a RTS;

În RTE, pentru clienții PJ, atunci când felul operațiunii este “credit” (încasare), coloanele destinate împuternicitului (persoană care conduce tranzacțiasunt facultative.

 

Reiterăm faptul  noul sistem mai poate fi testat până pe 20 noiembrie, după care toate datele din perioada de testare vor fi eliminate.

Până pe dată de 21 noiembrie inclusiv, rapoartele vor fi transmise către Oficiu prin sistemul actual, iar din 22 noiembrie toate raportările se vor efectua prin noua platformă.

Pentru a veni în întâmpinarea entităților raportoare, înregistrarea în noul sistem va fi disponibilă din dată de 21 noiembrie.