Prima pagina | Contact | Intrebari si raspunsuri frecvente | Concurs | Licitatie | English Documents en

Relatii internationale

Legislatie internationala
Masuri internationale
Memorandumuri
Schimb de informatii
Evaluari organizatii internationale

Regulamentul delegat(UE) 2016/1675 al Comisiei din 14 iulie 2016 de completare a Directivei(UE) 2016/849 a Parlamentului European si a Consiliului prin identificarea tarilor terte cu un grad ridicat de risc care au deficiente strategice

Directiva (UE) 849/2015 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor sau finantarii terorismului (...)

Regulamentul (UE) 2015/847 privind informatiile care insotesc transferurile de fonduri si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1781/2006

Propunere Directiva a PE si al Consiliului privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului;

Propunere Regulament al PE si al Consiliului cu privire la informatiile care insotesc transferurile de fonduri;

Legea nr. 365 din 15 septembrie 2004 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva coruptiei, adoptata la New York la 31 octombrie 2003;

Directiva 2010/78/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 24 moiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE,2002/87/CE,2003/71/CE,2004/39/CE,2004/109/CE,2005/60/CE,2006/49/CE,2006/48/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatilor Europene de Supraveghere;

Directiva 2009/110/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind accesul la activitate, desfasurarea si supravegherea prudentiala a activitatii institutiilor emitente de moneda electronica, de modificare a Directivelor 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 2000/46/CE

Directiva 2007/64/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 noiembrie 2007 privind serviciile de plata in cadrul pietei interne, de modificare a Directivelor 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE si 2006/48/CE si de abrogare a Directivei 97/5/CE

Acordul intre Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii privind prelucrarea si transferul datelor de mesagerie financiara din Uniunea Europeana catre Statele Unite in cadrul Programului de urmarire a finantarilor in scopuri teroriste
(English version)

Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si a finantarii terorismului;

Directiva 2006/70/CE a Comisiei din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste definitia "persoanelor expuse politic" si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata;

Regulamentul (CE) nr. 1889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau iesirea din Comunitate;

Regulamentul (CE) nr. 1781/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul care insotesc transferurile de fonduri;

Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si proliferarii : Recomandarile FATF (eng.);

Standarde internationale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului si proliferarii : Recomandarile FATF (rom.);

Legea nr. 420 din 22 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii si finantarea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005;

Legea nr. 411 din 9 noiembrie 2006 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptata la Varsovia la 16 mai 2005;

Legea nr. 19 din 28 februarie 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru reprimarea terorismului, adoptata la Strasbourg in data de 27 ianuarie 1977, lege cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. 623 din 19 noiembrie 2002 pentru ratificarea Conventiei internationale privind reprimarea finantarii terorismului, adoptata la New York la 9 decembrie 1999;

Legea nr. 565 din 16 octombrie 2002 pentru ratificarea Conventiei Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, a Protocolului privind prevenirea, reprimarea si pedepsirea traficului de persoane, in special al femeilor si copiilor, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, precum si a Protocolului impotriva traficului ilegal de migranti pe calea terestra, a aerului si pe mare, aditional la Conventia Natiunilor Unite impotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptate la New York la 15 noiembrie 2000.

Legea nr. 263/2002 pentru ratificarea Conventiei europene privind spalarea, descoperirea, sechestrarea si confiscarea produselor infractiunii, incheiata la Strasbourg la 8 noiembrie 1990;

Legea nr. 27/2002 pentru ratificarea Conventiei penale privind coruptia, adoptata la Strasbourg la 27 ianuarie 1999;© 2017 O.N.P.C.S.B.