Prima pagina | Contact | Intrebari si raspunsuri frecvente | Concurs | Licitatie | English Documents en

Licitatie


RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB

RELUARE PROCEDURA ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB OCTOMBRIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM SROL SI SITE ONPCSB OCTOMBRIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM RAPORTARE SI SITE ONPCSB MAI 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII TIPARIRE-LIVRARE VOUCHERE DE VACANTA PE SUPORT HARTIE MAI 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA CONSUMABILE IMPRIMANTE APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA PIESE DE SCHIMB IMPRIMANTE APRILIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB MARTIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA PRESTARI SERVICII DE PAZA MARTIE 2019

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE OCTOMBRIE 2018 - CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE RAFTURI PENTRU ARHIVA - CAIET DE SARCINI

RASPUNS SOLICITARE CLARIFICARI ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA UPS-uri

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE IMPRIMANTE SI UPS-uri - CAIETE DE SARCINI

ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SI ASISTENTA TEHNICA SISTEM RAPORTARE SI WEBSITE ONPCSB

ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA CONSUMABILE IMPRIMANTE IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA PRESTARI SERVICII DE PAZA IANUARIE 2018

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB IANUARIE 2018

LICITATIE SERVICII SUPORT TEHNIC ORACLE DATABASE OCTOMBRIE 2017

LICITATIE ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE SEPTEMBRIE 2017

LICITATIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE SEPTEMBRIE 2017

ACHIZITIE SERVICII MENTENANTA SISTEM RAPORTARE ON-LINE

ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE - IUNIE 2017

ACHIZITIE SERVICII MEDICINA MUNCII

ACHIZITIE PIESE DE SCHIMB PENTRU IMPRIMANTE

ACHIZITIE CONSUMABILE PENTRU IMPRIMANTE

ACHIZITIE PUBLICA DE HARTIE ALBA COPIATOR A4

ACHIZITIE PUBLICA DE CARBURANT AUTO-BENZINA FARA PLUMB

ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES LA SEDIUL O.N.P.C.S.B.

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA HARTIE COPIATOR A4

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA SERVICII DE PAZA SI CONTROL ACCES

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE SISTEM DESKTOP

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE SWITCH

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE LICENTE

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE LICENTE SO

SOLICITARE OFERTA DE PRET PENTRU ACHIZITIE PUBLICA DIRECTA DE AUTOTURISME NOI

INVITATIE DE PARTICIPARE LA ACHIZITIE DIRECTA FURNIZARE HARTIE COPIATOR

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de servicii de paza al sediului ONPCSB. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro, pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam invitatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de servicii de paza al sediului ONPCSB"

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de servicii paza sediu ONPCSB
In perioada aprilie-mai 2012, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de imprimante. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro, pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de imprimante"

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de imprimante
In perioada aprilie-mai 2012, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica a unui numar de 2 de aparate pentru aer conditionat. Atribuirea contractului se va realiza utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro, pusa la dispozitia autoritatilor contractante de sistemul electronic de achizitii publice, conform art.1(3) din HG 1660/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de "aparate pentru aer conditionat".

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de aparate pentru aer conditionat
In luna iunie 2011 Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de imprimanta de volum prin achizitie directa. Achizitia se va efectua prin intermediul Sistemului Electronic de Achizitii Publice utilizand aplicatia www.e-licitatie.ro. Pentru operatorii economici care doresc sa prezinte oferte de pret, atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia de imprimanta de volum

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitia de imprimanta de volum
In luna mai 2011, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de statii de lucru prin procedura cererea de oferta online. Procedura a fost initiata prin publicarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a invitatiei de participare nr. 292610/02.05.2011, precum si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de statii de lucru. Pentru operatorii economici care nu au acces la SEAP atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de statii de lucru

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de statii de lucru
In luna februarie 2011, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de consumabile imprimanta prin procedura cererea de oferta online.

Procedura a fost initiata prin publicarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a invitatiei de participare nr. 277600/01.02.2011, precum si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de consumabile imprimanta.

Pentru operatorii economici care nu au acces la SEAP atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de consumabile imprimanta

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de consumabile imprimanta
In luna februarie 2011, Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate contractanta, organizeaza achizitia publica de hartie pentru copiator prin procedura cererea de oferta online.

Procedura a fost initiata prin publicarea in Sistemul Electronic de Achizitii Publice a invitatiei de participare nr. 278288/08.02.2011, precum si a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de hartie pentru copiator.

Pentru operatorii economici care nu au acces la SEAP atasam documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de hartie pentru copiator

Documentatie pentru elaborarea si prezentarea ofertei pentru achizitionarea de hartie pentru copiator
© 2017 O.N.P.C.S.B.