Prima pagina | Contact | FAQ | Concurs | Licitatie | English Documents en

Legislatie

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 656/2002, cu ultimele modificari si completari
Acte normative de modificare a Legii nr. 656/2002
Alte acte normative importante in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
Alte acte normative
Propuneri legislative
Reglementari adoptate de autoritatile de supraveghere prudentiala in domeniul PCSBFT
Prevenire - Indrumare
DIRECTIVA UE 2018 843 a Parlamentului European si a Consiliului 30 mai 2018
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0843&rid=2

H.G. nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism;

Decizia Plenului Oficiului nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, standardele de cunoastere a clientelei si control intern pentru entitatile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudentiale a unor autoritati;

Decizia Plenului Oficiului nr. 673/2008 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Decizia pentru modificarea si completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Decizia Plenului Oficiului nr. 2742/2013 privind forma si continutul Raportului de tranzactii suspecte, ale Raportului de tranzactii cu numerar si ale Raportului de transferuri externe

HG nr. 1437/2008 privind aprobarea Listei cuprinzand statele terte care impun cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism

HG nr. 1.272/2005 pentru aprobarea listei persoanelor fizice si juridice suspecte de savarsirea sau finantarea actelor de terorism;© 2017 O.N.P.C.S.B.