Prima pagina | Contact | FAQ | Concurs | Licitatie | English Documents en

Legislatie

Legea nr 129/11.07.2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
Legea nr. 656/2002, cu ultimele modificari si completari
Acte normative de modificare a Legii nr. 656/2002
Alte acte normative importante in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism
Alte acte normative
Propuneri legislative
Reglementari adoptate de autoritatile de supraveghere prudentiala in domeniul PCSBFT
Prevenire - Indrumare

ORDIN Nr. 119 din 13 februarie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind cererile de autorizare pentru efectuarea unor transferuri de fonduri in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.509 al Consiliului din 30 august 2017 privind masuri restrictive impotriva Republicii Populare Democrate Coreene si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 329/2007

HG 633-27 iunie 2012 de revocare si numire membrii plen

Modificarile si completarile aduse OUG Nr. 202 din 4 decembrie 2008 prin OUG nr. 128/2010

Decizia Curtii Constitutionale nr.314 din 23 martie 2010 publicata in Monitorul Oficial nr.295 din 06 mai 2010

Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;

OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;

Legea nr. 217/2009 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale;

Legea nr. 543/2002 privind gratierea unor pedepse si inlaturarea unor masuri si sanctiuni;

Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei;

Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala;

Legea nr. 590/2003 privind tratatele

Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

HG nr. 398/2009 pentru constatarea incetarii, prin revocare, a mandatului unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, reprezentant al Curtii de Conturi, precum si pentru numirea altei persoane in aceasta functie, pe postul ramas vacant;

HG nr. 1.599/2008 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

HG nr. 254/2006 privind revocarea unor membri ai Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, numirea in functie, pe posturile ramase vacante, a altor membri, precum si numirea presedintelui Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor;

HG nr. 31/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea si functionarea cazierului fiscal;

HG nr. 404/2004 privind organizarea si functionarea aparatului de lucru al Guvernului.© 2017 O.N.P.C.S.B.